Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

DEN ENDA FÖRETAGSKONSULTEN NI BEHÖVER.

Slogan

Ekonomi

Den breda och långa erfarenhet via har inom ekonomi gör att vi är kompletta i vårt utbud. Vi erbjuder även fullgott tjänsteutbud inom personalsektorn.

Ett axplock vad vi erbjuder är:

Ekonomi

Löpande bokföring

Leverantörsreskontra

Kundreskontra

Momsrapportering

Avstämningar/kontroller

Periodiska sammanställningar

Periodbokslut

Årsbokslut

Finansiella rapporter

Årsredovisningar

Deklarationer

Övrig rapportering till myndigheter

Personal
Löpande lönehantering
Uppbördsdeklarationer
Kontrolluppgifter

Vi jobbar med fasta avtal samt löpande räkning i vissa fall jobbar vi även med styckpris, vilket är vanligare inom lönehantering.

Vi jobbar antingen i vårt eget system oss hos, då tar vi det fulla ansvaret för säkerhetskopiering, i dessa fall skickar vi rapporter till er enligt på papper, digitalt eller i ex. excel.

Vi kan också komma till er och sköta administrationen i ert system, om ni använder ett integrerat system med andra funktioner inom bolaget är detta att rekommendera.