Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

DEN ENDA FÖRETAGSKONSULTEN NI BEHÖVER.

Slogan

Prislista Villakullen HB

Gäller fr.o.m. 2016-02-01 och tills ny distribueras

Ekonomi 

Löpande bokföring                                                               520

Leverantörsreskontra                                                           520

Kundreskontra                                                                      520

Momsrapportering                                                                520

Avstämningar/kontroller                                                       520

Periodiska sammanställningar                                               520

Periodbokslut                                                                       520

Årsbokslut                                                                            700

Finansiella rapporter                                                            700

Årsredovisningar                                                                  700

Deklarationer                                                                       700

ROT och RUT                                                                        520

Övrig rapportering till myndigheter                                520-700

Personal

Löpande lönehantering                                                       520

Uppbördsdeklarationer                                                       520

Kontrolluppgifter                                                               620

Övrig rapportering till myndigheter                              520-700

Juridik

Förhandlingshjälp                                                             900

Avtalsskrivning                                                           700-900

Bidragsansökningar                                                    700-900

Bouppteckning                                                           3 000 fast pris

Bodelning                                                                 3 000 fast pris

Äktenskapsförord                                                      3 000 fast pris

Testamente                                                              3 000 fast pris

Organisations-/verksamhetsutveckling

Enligt offert.